3/2017


szkoła mistrzów fortepianu 2012

Częściowo zrealizowany ze środków Ministerstwa Kultury w ramach programu operacyjnego "Promocja Czytelnictwa"
Wielka Gala - podsumowanie

27 Festiwal Mozartowski w Warszawie dobiegł końca.

WIELKA GALA OPEROWA, ZAKOŃCZENIE 27. FESTIWALU MOZARTOWSKIEGO W WARSZAWIE

11 lipca – Teatr Warszawskiej Opery Kameralnej

9 lipca - Studio Koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego

7 lipca 2017 – Zamek Królewski w Warszawie

5.07.2017 Koncert w Wiedeńskim stylu A.D. 1783

3.07.2017 - Msza c-moll, Kościół Seminaryjny

3.07.2017 Meccore String Quartet

Marek Dudek | Lwowski kamerton


System gam na skrzypce - numer: Nowości/

Do kupienia w sklepie internetowym. Przedmowa W odróżnieniu od dotychczasowych, istniejących od lat systemów gam takich autorów jak Carl Flesch, Jan Hrimaly, Zdzisław Jahnke, czy Eugenia Umińska, studium niniejsze priorytetowo traktuje ćwiczenie gam dwuoktawowych na jednej strunie oraz dwudźwięków w obrębie jednej oktawy na parze strun. Metoda ta ma na celu opanowanie gryfu w każdym jego rejestrze. Palcowanie, choć bardzo odmienne, jest zupełnie nieskomplikowane i nawet przeciętnie uzdolniony uczeń może je opanować w krótkim czasie. I tak dla ośmiu gam zaczynających się od pustej struny grający tylko trzy razy zmienia pozycję, palcując: 0.1.2.3 - 1.2.3 - 1.2.3 - 1.2.3.4.4, a dla gam zaczynających się od 1 palca - cztery razy: 1.2 - 1.2 - 1.2.3 - 1.2.3 - 1.2.3.4.4. To samo dotyczy trójdźwięków i rozłożonych tercji. Impulsywne palcowanie dwudźwięków, polegające na jednoczesnych zmianach pozycji i smyczka i sprawia, że wszystko staje się klarowne i łatwe. Dla początkujących skrzypków najbardziej wskazaną byłaby kolejność E-e, A-a, D-a, G-g, a po upływie jakiegoś czasu F-f, B-b, Es-dis, As-gis, Fis-fis, H-h, C-c, Des-cis. Ewenementem w stosunku do innych edycji jest włączenie do dwudźwiękowych gam kwart i kwint, konsonansów bardzo często używanych przez kompozytorów w ich utworach. Interwały te, sprawiają nam - skrzypkom niemal zawsze dużo intonacyjnych "zgryzot", ponieważ nie lubimy ich ćwiczyć, grając gamy. W rozdziałach następnych można znaleźć gamy trzy - i czterooktawowe, proponujące odmienną aplikaturę i układ. System ten starałem się ułożyć jak najczytelniej dla grającego, aby mógł znaleźć tu niezbędny materiał do ćwiczenia gam. Serdecznie zachęcam wszystkich uczących, aby starali się zaszczepić u swoich podopiecznych sympatię do gam, traktując je jako przyjemne utwory. Może należałoby ćwiczyć je nie tylko pod względem biegłości technicznej, czy precyzji intonacyjnej. Uważam, ze można wykorzystać wrażliwość grającego na charaktery istniejące w muzyce "żywej" prosząc go o zagranie gamy na przykład bohatersko, czy melancholijnie, a innym razem z zadumą lub tajemniczo czy radośnie. Służyć to by mogło "odmechanizowaniu" gam, a co za tym idzie, łączyłoby się z większą przyjemnością w ich ćwiczeniu. Życzę Państwu samych miłych chwil z gamami, a także własnych pomysłów na tej niwie.
Autor
Opinie Pisanie nowego systemu gam jedynie wtedy ma sens, kiedy wprowadza coś innego w porównaniu z innymi systemami. Gamy Sławomira Tomasika proponują nowe spojrzenie w graniu gam i dwudźwięków. Jego gamy dwuoktawowe powinny być ćwiczone zawsze na jednej strunie, lub jak w przypadku dwudźwięków na jednej parze strun. Unika on przez to podstawowej specyfiki wszystkich dotychczasowych wydań, które każą grającemu wchodzić do trzeciej, najwyżej czwartej pozycji na strunie D, A, a w wyższe pozycje dopiero na strunie E. Gamy te są drogą dla ćwiczącego, aby opanował grę we wszystkich pozycjach na wszystkich strunach, co posłuży mu w kompletnym mistrzostwie opanowana gryfu. Drugą innowacją systemu jest stosowanie innego palcowania niż w dotychczasowych wydaniach. Autor odchodzi od tradycyjnego palcowania 1,2-1,2... wprowadzając w to miejsce palcowanie 1,2,3-1,2,3... Z początku grający może odczuwać pewną niewygodę w porównaniu ze swoimi dotychczasowymi doświadczeniami, jakkolwiek udoskonalenie zręczności manualnej na gryfie wypływające z używania tego palcowania może okazać się zdumiewające. Te same zasady dotyczą dwudźwięków. Uważam, że ten system gam będzie zasadniczą pomocą dla utalentowanych skrzypków, dążących do doskonałości w grze. Życzę zatem sukcesów i na tym polu mojemu uczniowi - Sławomirowi Tomasikowi
Profesor Tadeusz Wroński
Gamy Sławomira Tomasika należą do najlepszych jakie znam. Autor kładzie nacisk na ćwiczenie gam na jednej strunie, lub na dwóch (w przypadku dwudźwięków) pozwalając i "zmuszając" nas do "penetracji" rejonów skrzypiec rzadko używany w codziennej pracy nad techniką. Całość podana w sposób czytelny i klarowny powoduje, że chętnie z nich korzystam w mojej pracy. Zachęcam wszystkich skrzypków, którzy pragną rozwijać i doskonalić swoje umiejętności w grze na skrzypcach, aby włączyli Gamy Sławomira Tomasika do swojego codziennego pensum technicznego.
Profesor Krzysztof Jakowicz
Każdy, kto poważnie zajmuje się pedagogiką skrzypcową zdaje sobie sprawę z tego, jak fundamentalnym zagadnieniem dla budowania prawidłowego technicznie warsztatu instrumentalisty, jest racjonalne i systematyczne ćwiczenie gam. Powstało wiele systemów różniących się rozmiarami, stopniem trudności oraz przydatnością w procesie kształcenia. Na tym tle "System gam", praca znakomitego skrzypka i pedagoga Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, profesora Sławomira Tomasika zdaje się posiadać wszelkie walory, by być uznaną za uniwersalną. Autor, wychowanek jednego z najwybitniejszych skrzypków i pedagogów - profesora Tadeusza Wrońskiego, jest pedagogiem o dużym doświadczeniu wyniesionym z pracy w wielu uczelniach w szeregu krajów świata. Sądzę, że "Gamy" prof. Sławomira Tomasika są bardzo nowoczesnym zbiorem ćwiczeń, które w swojej formule uwzględniają najnowsze zdobycze techniki skrzypcowej i wiedzy metodycznej. Pragnę gorąco zarekomendować "Gamy" prof. Sławomira Tomasika, jako niesłychanie wartościowe i potrzebne w przeświadczeniu, że dzieło to powinno znaleźć się w bibliotece skrzypcowej każdego skrzypka i pedagoga gry skrzypcowej
Profesor Roman Lasocki
powrót

Krzyżówka
Słownik

Ustaw jako stronę startową

Prześlij znajomym


Książki
Podręczniki
Czasopisma
Płyty CD2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013   

Numer poprzedni
Licznik odwiedzin:

1


Gdzie kupić    Redakcja    Misja    Kontakt   

Zobacz nas w:
facebook logo