Najnowsze produkty
Twórczość litanijna Stanisława Moniuszki i jej konteksty, Stanisław Dąbek, wyd. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Price:35.00 PLN
Add to Cart


33 utwory na gitarę> Mirosław Drożdżowski, wyd. Centrum Edukacji Artystycznej Niedostępna!

Price:24.00 PLN
Add to Cart


 

Szczegóły produktu

Książki > Muzyka

Hymny polskie - Wacław Panek

Z okazji 90. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przedstawiamy Państwu książkę niezwykłą. Jest ona wyjątkowa zarówno pod względem treści, jak i formy. Jej treścią są pieśni hymniczne, najbliższe polskim sercom przez całe tysiąclecie istnienia państwa polskiego. W formie natomiast łączy ona tekst słowny z zapisem nutowym i reprodukcjami malarstwa narodowego. (Taką formułę książki wprowadził po raz pierwszy Wacław Panek w 1988 roku w swoim śpiewniku Marsz, marsz Polonia, wyróżnionym Nagrodą Europejską „Premio Europeo ‘89” Uniwersytetu w Padwie.)

Hymny polskie Wacława Panka to albumowa, muzyczno-malarska książka historyczna, poświęcona 20 najważniejszym polskim pieśniom hymnicznym. Zawiera nuty, pełny tekst i omówienie historii danej pieśni na tle dziejów ojczystych wraz z przykładami malarstwa narodowego tematycznie z tą pieśnią związanymi. W zakończeniu książki publikujemy po raz pierwszy w Polsce poczet orłów królewskich: od orła Bolesława Chrobrego (na monecie), po orła Stanisława Augusta Poniatowskiego (na chorągwi). Całość uzupełniają noty biograficzne autorów pieśni.

We wstępie do książki Autor pisze m.in.: "W tysiącletniej historii naszego narodu szczególne znaczenie miały i mają pieśni hymniczne; podniosłe, uroczyste, sławiące ludzi, czyny i zdarzenia, pieśni, przy których odczuwamy dreszcz emocji, wzruszenie. Pieśni hymniczne były i są naszym znakiem rozpoznawczym i zawołaniem wspólnoty narodowej. (…) Dlatego mam nadzieję, że książka ta (…) stanowić będzie swoisty przewodnik narodowy każdego wchodzącego w życie młodego Polaka."
strona z książki

strona z książki
W książce Hymny polskie znajdziecie Państwo m.in. takie pieśni jak:

  • Gaude, mater Polonia - pierwszy polski hymn królewski ostatnich Piastów (pieśń powstała w 1253 roku z okazji kanonizacji pierwszego polskiego świętego, biskupa Stanisława ze Szczepanowa, patrona Polski);
  • Bogurodzica - pierwszy w języku narodowym hymn rycerski i pieśń królewska Jagiellonów (powstała najprawdopodobniej w XIV wieku);
  • Modlitwa za Rzecz Pospolitą naszą i za Króla - z 1559 roku, uznawana przez wielu historyków za pierwszy nasz hymn państwowy, bo utożsamiała króla z państwem i narodem;
  • Mazurek Dąbrowskiego - polski hymn państwowy od czasów odzyskania niepodległości po okresie rozbiorowym;
  • Boże, coś Polskę - hymn religijny i narodowy Polaków, powstały w II dekadzie XIX w.;
  • Warszawianka - hymn narodowowyzwoleńczy zrodzony w okresie powstania listopadowego, na początku 1831 roku;
  • Gdy naród do boju - hymn chłopów polskich, który powstał około 1848 roku;
  • Marsz, marsz Polonia - nieoficjalny hymn Polonii na świecie;
  • Wszystko, co nasze - hymn harcerski powstały w 1912 r. jako „Marsz skautów”;
  • Morze, nasze morze - hymn polskiej marynarki wojennej.

 

Cena - 32.00 PLN


Twoja Muza