Notariusz Gwiaździsta - Kancelaria Notarialna Anna Borzemska-Wiliczkiewicz borzemska-notariusz.pl
Notariusz Gwiaździsta - Kancelaria Notarialna Anna Borzemska-Wiliczkiewicz

Notariusz Gwiaździsta

Poza sporządzaniem aktów notarialnych, w kancelarii notarialnej Anny Borzemskiej - Wiliczkiewicz realizowane są takie usługi jak: sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia, spisywanie protokołów, sporządzanie różnego rodzaju poświadczeń, przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznych nośnikach danych, składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu oraz sporządzanie innych czynności, jakie wynikają z odrębnych przepisów. W kancelarii notarialnej można się umówić po wcześniejszej rezerwacji spotkania, w godzinach jej działania lub w indywidualnie wyznaczonym terminie.

Kancelaria Notarialna Anna Borzemska-Wiliczkiewicz
Tel.: 786929511
ul. Gwiaździsta 16 / 1
53-413 Wrocław
dolnośląskie