Opiniappozudt.pl - Opinie ppoż elektromobilność opiniappozudt.pl
Opiniappozudt.pl - Opinie ppoż elektromobilność

Opinie elektromobilność ppoż

Opinie PPOŻ dla elektromobilności to profesjonalne oceny ryzyka związanego z ochroną przeciwpożarową na terenie stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Są one niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności z przepisami prawa, a także mogą pomóc w optymalizacji kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury. Skorzystaj z oferty FireMar - specjalistów w dziedzinie PPOŻ, którzy dostarczają solidne i rzetelne doradztwo. Nasza oferta zawiera: 1. Opinię PPOŻ dla wspólnoty mieszkaniowej - ocena ryzyka pożarowego dla całego budynku. 2. Opinię PPOŻ UDT (Urząd Dozoru Technicznego) - niezbędne zaświadczenie potwierdzające zgodność obiektu z normami przeciwpożarowymi.

FireMar Inżynieria Pożarowa Sławomir Staniszewski Sp.K.
Tel.: +48 698 667 665
al. Jana Pawła II 25A / 812
37-450 Stalowa Wola
podkarpackie